Skip to main content

Медийно отразяване: "Енергийна (не)сигурност в България: национални политики и европейски перспективи"

В енергетиката решенията започват с диагноза, визия и радикалност, 25 юли, 2014 г.
България е на последно място по енергийна сигурност, 25 юли, 2014 г.
Колко зле е положението в енергетиката?, 25 юли, 2014 г.
30% от горивата у нас са контрабанда, обяви Кадиев, 25 юли, 2014 г.
Доклад: Енергетиката на България е най-уязвима сред 75 държави - големи потребители, 25 юли, 2014 г.
30% от горивата са контрабандни, 25 юли, 2014 г.
На последно място сме по енергийна сигурност, 25 юли, 2014 г.
Енергийните дилеми на България, 25 юли, 2014 г.
България е последна по енергийна сигурност в ЕС, 25 юли, 2014 г.
България - енергийно най-бедна и несигурна в ЕС, 25 юли, 2014 г.
България е най-енергийно уязвимата от 75 държави, сочи доклад, 25 юли, 2014 г.
България е последна по енергийна сигурност в ЕС, 25 юли, 2014 г.
Предизвикателствата пред енергийната сигурност в България, 25 юли, 2014 г.
България губи управленската си независимост в енергетиката, 25 юли, 2014 г.
Центърът за изследване на демокрацията: Корупция, лошо управление и монополи водят до енергийна бедност и несигурност, 25 юли, 2014 г.
Руслан Стефанов: Да се обвържат казусите "Белене" и "Южен поток", 25 юли, 2014 г.
България губи управленската си независимост в енергетиката, 25 юли, 2014 г.

This website uses cookies for functional and analytical purposes. By continuing to browse it, you consent to our use of cookies and the CSD Privacy Policy. To learn more about cookies, incl. how to disable them. View our Cookie Policy.