Skip to main content

Quotables

Цитати

 • "I am keen for us to learn from the advanced thinking of the Centre for the Study of Democracy, with whom our Embassy has a number of projects in the JHA field. The Centre has already recognised that, in some key respects, organised criminals act like any other business. This approach is shown in many of your projects, such as the Informal Economy Index, which identifies the most vulnerable areas of the economy; and the Corruption Monitoring System, which tracks the dynamics of corrupt behaviour.

  In the UK this kind of innovative thinking has already informed our own strategy and we have much to gain from sharing our knowledge and expertise in these areas."

  Caroline Flint, Under-Secretary of State for Drugs Co-ordination, Organised Crime and European issues at the UK Home Office at the public discussion Combating Organised Crime in the 21st Century, Sofia
 • "Експортният контрол на малки оръжия е сравнително добър и делът на България в нелегалната търговия е малък, но в същото време не съществуват механизми за контролиране на оръжията вътре в страната, заключава доклад на българския Център за изследване на демокрацията и британската Сейфъруърлд. Двете неправителствени организации призовават към по-стриктен контрол върху малките оръжия и повече прозрачност върху търговията с оръжия в България. "С увеличаване на заплахата от тероризма искаме да сме сигурни, че нашите оръжия ще попаднат в наши приятели и че нашите войници няма да бъдат простреляни с автомати направени в България", каза Филип Гунев, един от авторите на доклада."

  The Wall Street Journal
 • "Центърът за изследване на демокрацията е неправителствена организация с висока репутация в България, добре позната с активната си дейност за насърчаване на процеса на реформи чрез изследване, мониторинг, изграждане на партньорства, законотворчество и обучение. Включването в Глобалната мрежа за обучение и развитие е много навременно, защото целите на мрежата да обменя знания и да осигурява модули за обучение, базирани на съвременни технологии, съвпада с целите на Центъра за изследване на демокрацията. С потенциала, който има Центъра и перспективите за присъединяване към ЕС ние вярваме, че организацията е добре подготвена да обменя знания и да обучава всички участници в мрежата." 

  Шигео Катсу, Вице-президент на Световната банка за Европа и Централна Азия по време на откриването на Центъра за дистанционно обучение, 22 март 2004 г.
 • "Югоизточна Европа вече не е "бурето с барут" на стария континент. Все по-малко вероятно е завръщане към старите конфликти... Прогресът трябва да продължи...страните в региона трябва да продължат да изграждат демокрацията, да изкоренят престъпността и корупцията и да установят правов ред".

  Лорд Джордж Робъртсън
  Лорд Джордж Робъртсън на конференцията "Към общ дневен ред на сигурността в ЮИЕ", 5-6 септ. 2003 г., София
 • "Един от основните проблеми в противодействието на корупцията в страните в преход е краткият живот на поетите политически ангажименти. Политиката в подобни "чувствителни" сфери и институциите, отговорни за прилагането й, често се провалят поради непостоянната политическа воля. Конвенцията за борба с корупцията на ООН може да има особено важно значение за изграждане на механизъм за техническа помощ в области, в които правителствата, провеждащи реформи, се нуждаят от външна подкрепа." 

  Д-р Огнян Шентов, Бюлетин на ООН, декември 2003 г.
 • "Безспорен е приносът на инициативата Коалиция 2000 към повишаването на обществената чувствителност и ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство на широка основа между държавни институции, неправителствени организации и експерти. Ежегодният Доклад за оценка на корупцията е подходящ израз на увеличаващата се загриженост и чувствителност на българското общество към противодействието на корупцията чрез балансирана и реалистична преценка на ситуацията."

  Хосе Лопес-Хорин, Посланик на Испания, на Шестия обществено-политически форум на Коалиция 2000, 17 февруари 2004 г.
 • "Сигурността и стабилността в Югоизточна Европа е застрашена от организираната престъпност, корупцията, нелегалната имиграция, трафика на хора и незаконната търговия с оръжие. Тези дейности отслабват правителствата и създават лош имидж на страните в региона. Предприети са много мерки за противодействие на тези заплахи, но още много остава да се направи. Особено важно е да се осигури върховенство на закона. Полицията и съдебната власт трябва да бъдат едновременно силни, но и отговорни и независими, както и да се осигури по-голяма сигурност на границите."

  Посл. Алесандро Минуто Рицо, Заместник-генерален секретар на НАТО на международната конференция по сигурността, 29-30 окт., 2004 г.
 • "България се намира в повратен момент от процеса по присъединяването си и е необходимо без забавяне да осъществи видим и значителен напредък и да покаже, че споделя ценностите на Европейския съюз. За да осъществи необходимите реформи и най-вече реформата на съдебната власт, България се нуждае от политическо съгласие и ясен дългосрочен поглед върху функционирането на един от крайъгълните камъни на демокрацията. Привеждането на досъдебната фаза в съответствие с изискванията на ЕС задължава да се извърши много сериозна работа за кратко време. В тази връзка особено важно е да бъдат преодолени различните корпоративни интереси. Аз обаче съм уверен, че вие ще успеете, тъй като това е нашето общо желание - да гарантираме пълноправното членство на България в ЕС от януари 2007 г."

  Джонатан Фол, директор на дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" в Европейската комисия, на международната конференция Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата, 8-9 април, 2005 г., София
 • "Законодателната рамка осигури по-голяма прозрачност в приватизацията през последните години, но все още съществуват опасения доколко отворен е този процес при сделките от национален мащаб. Според Коалиция 2000 ("Антикорупционните реформи в България, София, 2005) прилагането на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е "противоречиво и свързано с чести промени и отлагания. Въвличането на административния съд и прокуратура в приватизацията на Българската телекомуникационна компания и Булгартабак Холдинг породи основателни съмнения за независимостта на съдебната система и наличието на сериозен корупционен и политически натиск върху нея." 

  Прилагане на стандартите и кодексите за фискална прозрачност в България, доклад на Международния валутен фонд, август 2005 г.
 • "НАТО не може да свърши всичко и не може да бъде навсякъде, но ако стратегически успеем да изберем времето и мястото можем да променим нещата. Трансформацията, която се извършва в момента, трябва да бъде подкрепена финансово и да бъде последователна, за да можем да трансформираме алианса по начин, който да доведе до съществена промяна в колективната сигурност през 21-ви век. За да стане промяната реалност трябва да бъдем по-енергични, да реагираме навреме и бързо във всички бъдещи операции."

  Ген. Джеймс Джоунс, Главнокомандващ силите на НАТО в Европа, по време на Третата конференция по сигурността, 19-20 ноември, 2005 г., София

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.