Skip to main content

Quotables

Цитати

 • "Институтът Ethisphere, глобален лидер в разработването и подобряването на стандартите по бизнес етика, призна постиженията на ръководителите и партньорите на CIPE в областта. Ethisphere отбеляза приноса на д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и д-р Исус Естанислао, председател на Филипинския институт на корпоративните директори и Института за солидарност в Азия. Центърът за изследване на демокрацията, дългогодишен партньор на CIPE, е лидер в усилията за борба с корупцията в България. Центърът има съществена роля за намаляване на корупцията, насърчаване на прозрачността и отчетността."

  Изпълнителният директор и партньорите на CIPE почетени в класация на Ethisphere по бизнес етика, CIPE
 • "Украинската криза ни напомни, че енергийната сигурност може да бъде въпрос и на национална сигурност, не само за Украйна, но и за много други съюзници на НАТО. Русия без съмнение ще остане основен доставчик за Европа, но след като се появят и други алтернативи, Русия ще стане по-гъвкава при договарянето на условията и цените."

  Г-н Михаел Рюле, Началник на отдел Енергийна сигурност, Нови предизвикателства пред сигурността, Главна квартира на НАТО, по време на международната конференция: енергийна сигурност и Държавния отчетат рисковете, София
 • "Мисля, че една от най-важните стъпки, необходими за противодей- ствие на сивата икономика е да се увеличат усилията за промяна на неформалните институции на обществото (нормите, вярванията и ценностите) по такъв начин, че те да съвпадат с нуждите на формалните институции (наредбите, законите). Ние трябва да накараме хората да започнат да купуват това, което правителството им продава. За съжаление, моят опит показва, че това не може да се случи единствено чрез налагането на глоби и ограничения. То изисква целенасочени усилия към насърчаване на своеобразна "култура на отговорността" в гражданите. Което от своя страна налага официалните институции също да се променят, ако те искат гражданите да променят своето отношение към плащането на данъци. Добрата новина е, че това вече се прави в скандинавските страни и те имат дълга традиция, която не просто показва позитивите от тези усилия, но и ни позволява да ги измери във финансово отношение."

  Проф. Колин Уилямс от Университета в Шефийлд по време на научна конференция: Противодействие на сивата икономика и недекларираната заетост, София
 • "Докладът на Центъра за изследване на демокрацията относно управлението на енергийния сектор и енергийната (не)сигурност в България представя дълбочинен анализ на българския енергиен сектор и разкрива някои от основните предизвикателства, пред които е изправена страната в процеса на диверсификация на енергийните източници. Докладът предоставя и полезен инструмент за постигне на обща европейска енергийна политика, основана на конкурентоспособността, сигурността на енергийните доставки и устойчивостта. Радваме се, че имахме привилегията да сме домакини на една от двете публични дискусии във Вашингтон, по време на които беше представен последният новаторски доклад под егидата на програмата Глобална Европа на Wilson Center."

  Г-н Кристиян Ф. Остерман, Wilson Center, по време на публичната дискусия "Енергийната сигурност в Черноморския район", Вашингтон
 • "Българските домакинства са достигнали границата на възможностите си да покриват разходите си за енергия, което представлява заплаха за енергийната сигурност на страната." Стефанов обясни, че енергийната бедност пречи на българските домакинства и предприятия да диверсифицират енергийните си източници.

  Енергийната бедност на българските домакинства застрашава енергийната сигурност на страната, Радио Фокус
 • "Вместо подмяна на политики подменяме хора, коментира Руслан Стефанов, програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията и един от авторите на изследването "Енергетика и добро управление. Тенденции и политики". Което означава, че порочните и корупционни практики ще се запазят. Ако кадрите ще решат проблемите, вероятно е по-добре да обявим международни конкурси."

  Малкото шлемче на БСП: Левицата разпределя позициите в енергетиката между познати лобита, в. Капитал
 • Цикълът на формиране на европейската политика за борба с престъпността е базиран върху следните четири стъпки:

  • Разработване на политика базирана на "Оценката на заплахата от тежката и организиранта престъпност в Европейския съюз";
  • Определяне на приоритетите и вземане на решения от Съвета. За всеки от формулираните приоритети с е изготвя многогодишен стратегически план за действие;
  • Прилагане и мониторинг на оперативните планове за действие;
  • Оценка на резултатите и използването им в следващия цикъл.
  Мишел Кийе, заместник-директор на Европол, по време на представянето на доклада Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност в България в Народното събрание
 • Необходимо е да познаваме заплахите на 21-ви век, идващи от нетрадиционни източници като кибертероризма, връзките между организираната престъпност и международния тероризъм, енергийната сигурност. Отношението към тези заплахи трябва да бъде проактивно в противовес на по-реактивната политика за сигурност на двадесети век. По този въпрос е нужно по-голямo сътрудничество между развиващите се и развитите страни, основаващо се на три компонента: сигурност, икономическо развитие и утвърждаване върховенството на закона и демократичното управление.

  Генерал Джеймс Джоунс, бивш върховен главнокомандващ на Обединените въоръжените сили на НАТО в Европа и бивш съветник по въпросите на националната сигурност в администрацията на Барак Обама по време на публична дискусия Национална и международна сигурност през 21 век
 • Докладът на Центъра за изследване на демокрацията (Енергетика и добро управление) отлично очертава основните предизвикателства пред които страната е изправена. За нас е очевидно, че правителството и неговите партньори от известно време вече са подготвени и имат възможност да направят избор и да послужат като пример за прозрачност в енергийния сектор в региона. Ние от Инициативата за прозрачност в добивната промишленост сме убедени, че прозрачността е добър начин да се борим с корупцията. Прозрачността също така гарантира и по-ниски цени.

  Йонас Моберг, Ръководител на международния секретариат, Инициатива за прозрачност в добивната промишленост по време на обществено-политическия форум Енергетика и добро управление: тенденции и политики
 • Европол изготвя ежегодно Анализ на заплахата от организираната престъпност. Докладът е продукт на Европол с принос на държавите членки и на трети страни. Този документ се опитва да определи приоритетите за борбата с организираната престъпност. Организираната престъпност има стратегия, затова ние трябва да имаме контрастратегия. По-важно е да се погрижим глобално да идентифицираме престъпните групи. Особено важно за постигане на тези цели е сътрудничеството на правоприлагащите органи с академичната общност. 

  Жан-Доминик Ноле, началник отдел "Анализ и информация", Европол по време на кръгла маса Оценка на риска от организирана престъпност

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.