Skip to main content
Книга

Чия е отговорността? Частните охранителни фирми в Югоизточна Европа

Автори

Частните охранителни фирми играят все по-голяма роля в сектора за сигурност в европейски и световен мащаб. Тъй като предоставят услуги в сферата на сигурността, работата им има пряко въздействие върху човешките права и демократичния ред в държавата. Затова добрата регулация на дейността им и създаването на възможност да бъде търсена отговорност в случай на незаконни действия от тяхна страна, е в интерес на обществото.

Обзорът на ситуацията в Югоизточна Европа, а и в други държави разкрива, че контролните органи, напр. парламентът, не демонстрират особен интерес към дейността на сектора за сигурност. Очевидно липсва разбиране за ролята, която частните охранителни фирми играят, и за начина, по който основните принципи за добро управление на този сектор, като прозрачност, участие, ефективност и отчетност, са приложими към тях.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.