Skip to main content
Доклад

Западните Балкани през 2020: рискове от завладяване на държавата и политически реформи

Регионалният антикорупционен доклад на SELDI представя оценката на гражданското общество за регулаторните и институционални фактори, позволяващи разпространението на корупция в региона на Западните Балкани и подчертава приоритетните политически въпроси. Инструментите за мониторинг на SELDI предоставят данни за промените при два вида корупция – административна корупция (подкуп), която засяга физически лица и предприятия, и завладяването на държавата (мащабна корупция), засягаща функционирането на демократичните институции и правителството. По отношение на втория вид, Инструментът за диагностична оценка на завладяването на държавата на SELDI разкрива наличието на фактори като неефективни обществени организации без интегритет, безпристрастност и без стабилни антикорупционни протоколи. Докладът също така посочва симптоми на натиск за завладяване на държавата от бизнеса, т.е. монополизация, случваща се на национално, секторно или институционално ниво. Енергетиката е сред рисковите икономически сектори поради високите си нива на концентрация, неефективни структури за корпоративно управление на държавните предприятия и липсата на адекватен регулаторен надзор. Също така Системата за мониторинг на корупцията на SELDI показва, че приемането на корупцията като житейска норма остава относително високо в региона, а гражданите не вярват на способността или желанието на правителствата да се справят с проблема.

Особено безпокойство пораждат обществените поръчки. Оценката на SELDI подчертава, че офертите често са предназначени да благоприятстват конкретни фирми, липсва ефективният надзор за спазване на условията на договора, често се използват процедури с пряко договаряне и оферти само с един кандидат. Съдебната власт също се сблъсква с няколко недостатъка: припокриване на компетентности, липса на ресурси и влияние на законодателната и изпълнителната власт при подбора и повишаването на съдии и прокурори. Авторите на доклада подчертават, че освобождаването на управлението от този проблем може да бъде постигнато само чрез съюз между реформистки-настроени политици, гражданско общество и международни партньори. От своя страна ЕС ще трябва да бъде по-активен в политическата си ангажираност със Западните Балкани, като им предоставя ясна перспектива за бъдещето. По-силната ангажираност обаче трябва да гарантира, че ползите от икономическата интеграция със Съюза няма да се окажат единствено за малка група от привилегировани олигарси. Също така, цялостният процес трябва да има за цел неутрализацията на вредните ефекти от авторитарно влияние в региона.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.