Skip to main content
Статия

Избиратели и депутати: опит за портрет

Публикацията във вестник "Култура" от 7 декември 1990 г. обобщава резултатите от поредица социологически проучвания на Центъра за изследване на демокрацията "Българският политически живот". Като част от тази серия през юли 1990 г. са анализирани политически ориентации сред българските избиратели след проведените през юни парламентарни избори. В проучването е използван методът на пряката анкета, осъществена чрез случаен подбор (около 3000 души). Успоредно с анкетата е проведен и тест, целящ да разкрие някои по-съществени ценностни ориентации на анкетираните.

За разлика от многобройните проучвания на общественото мнение, които по-скоро дават една „моментна снимка" на политическите предпочитания и процеси в конкретната ситуация, тестът се опитва да очертае една по-обща и по-трайна нагласа на българския избирател към определени ценности. Това дава основание за една по-широка интерпретация на получените резултати, за описание на социално-психологическото поле, върху което се разиграват актуалните политически процеси в страната. Тестът е проведен и сред депутатите от Великото народно събрание за да се сравнят ценностните нагласи на избирателите и избраниците им.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.