Skip to main content
Книга

Виджилантизъм срещу мигрантите и малцинствата

Сборникът „Виджилантизъм срещу мигрантите и малцинствата“ проследява възхода на крайнодесните виджилантски движения – както на групировки, упражняващи насилие над малцинствата, мигрантите и други уязвими обществени групи, така и на формирования, които не прибягват до реално насилие, а имат сплашваща функция. В резултат на усилията на международен екип от изследователи, автори на публикацията, явлението е разгледано на национално равнище и са представени случаи от Западна и Източна Европа, Северна Америка и Азия. Сборникът разкрива нови научни перспективи и е предназначен за изследователи с интерес към крайнодесните явления, социалните движения, политическото насилие, действията на полицията и други криминологични теми.

Главата „Виджилантизъм срещу етническите малцинства и мигранти в България“, чиито автори са Надя Стойнова и Росица Джекова от Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията, анализира развитието на различните формирования в страната. Част от „Балканския миграционен маршрут“, страната е уязвима на прояви на виджилантизъм, като неотдавнашните антимигрантски патрули и граждански арести на българо-турската граница. Анализът разкрива обаче, че и преди миграционната криза са наблюдавани спонтанни и недотам организирани прояви, главно срещу ромското малцинство. Появата на явлението би трябвало да се разглежда в контекста на политическата, обществената и икономическата криза през посткомунистическия период на 90-те години на миналия век и нейните последствия в наши дни. Увеличаващият се брой антиимигрантски виджилантски групи в по-ново време също са проучени в условията на „трайно усещане за криза“, което все още е присъщо на страната.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.