Skip to main content
Външна публикация

Комуникационната стратегия на Русия в Сърбия и Естония

Дезинформацията и пропагандата бяха възприети като основни елементи на руската политика по сигурността през 2012 – 2013 г. Ръководството на страната широко използва тези инструменти, за да въздейства върху вътрешнополитическите дебати в страните членки и кандидатки за членство в ЕС. С тези похвати Русия се стреми да подкопае кохезионния модел в Съюза и имиджа на ЕС в стремящите се към присъединяване държави и благодарение на отслабналата увереност на западните демокрации успява да постигне тези свои цели. Докладът, изготвен от Немския институт за международни отношения в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията и Немския съвет за външни отношения, анализира комуникационната стратегия на Русия спрямо Сърбия и Естония, като поставя във фокуса ролята на собствеността върху медиите, пропагандата и дезинформацията. Прави се подробен преглед на инструментите, които използват представителите на Русия, както и на целите, в основата на руските дезинформационни кампании из цяла Централна и Източна Европа. Изследването разкрива, че зад успеха на руската комуникационна стратегия стои добро познаване на пропуските в управлението и слабостите на институциите в тези страни, което ѝ помага да всява разногласия в обществото и да разширява икономическото си и политическо влияние.

Пълният текст на публикацията е достъпен на сайта ifa.Publikationen.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.