Skip to main content
Доклад

Разследване на трафик на хора с цел трудова експлоатация

Идентифицирането и разследването на трафика на хора с цел трудова експлоатация поставя редица предизвикателства пред правоохранителните органи и инспекторатите по труда. Това често са международни престъпления, при които работници от една или няколко държави биват изведени зад граница и поради уязвимото си положение и неосведомеността си стават жертва на престъпна експлоатация под различни форми. Трудовата експлоатация е особено често срещано явление в трудоемки сектори като ресторантьорството, услугите по почистване, земеделието и строителството.

Настоящата публикация е разработена в рамките на инициативата FLOW и е предназначена за правоохранителните органи и службите за инспекция по труда в България, Естония, Латвия и Финландия. Тя цели да повиши информираността относно трудовата експлоатация и да предложи конкретни стъпки за идентифицирането и разследването на това престъпление.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.