Skip to main content
Статия

Трафик с цел трудова експлоатация в България

България остава една от основните страни на произход на жертви на трафик с цел трудова експлоатация в Европа. Въпреки това, вниманието на институциите остава фокусирано преди всичко върху трафика с цел сексуална експлоатация, докато трудовата експлоатация остава далеч назад в техните приоритети. В по-голямата си част, случаите на трудова експлоатация се основават на сравнително прост бизнес модел,  при който жертвите се набират и експлоатират без официални трудови договори в сектори като земеделие, строителство, почистване и грижи за възрастни хора. През последните години обаче е налице тенденция, трафикантите все по-често да използват легални компании като прикритие на схемите за трафик. Тези нови форми на трафик често се съпътстват с различни форми на избягване на плащане на данъци и социално-осигурителни плащания чрез използване на схеми като фиктивно самонаемане или командироване на работници в чужбина.

Настоящият анализ изследва използваните методи на трафикантите, бизнес моделите и финансовите потоци свързани с трафика с цел трудова експлоатация.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.