Skip to main content
Доклад

Към справедлив преход в България

Отключване на потенциала за зелена трансформация на Стара Загора, Перник и Кюстендил

Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) са стратегически документи, разработени от европейските държави членки за справяне със социалните и икономическите последици от прехода към нисковъглеродна икономика в европейските региони с висока въглеродна интензивност. В Плановете се разглеждат предизвикателствата пред осъществяването на прехода и основните насоки за развитие на всеки регион. Определят се и целите за развитие до 2030 г., както и конкретните действия и механизми за управление, които да гарантират постигането на тези цели.

Настоящата публикация съдържа оценка на проектоверсията на българските Териториални планове въз основа на сравнителната методология на Центъра за изследване на демокрацията за оценка на процеса на справедлив преход в Централна и Източна Европа. В нея са идентифицирани основните политически, социално-икономически и управленски бариери в процеса на стратегическо планиране и са дадени целенасочени политически препоръки за подобряване на процеса на ангажиране на заинтересованите страни, увеличаване на амбициите на целите за декарбонизация в плановете, подпомагане на процеса за икономическа трансформация към сектори с по-висока добавена стойност и повишаване на регионалния иновационен потенциал.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.