Skip to main content
Доклад

Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут: оценка на уязвимостите и заплахите

Настоящият доклад поставя във фокуса на вниманието незаконния пазар на тютюневи изделия и ефективността на противодействието му в четири държави от ЕС в рамките на Балканския маршрут – България, Италия, Гърция и Румъния. Засегнати както от нелегалното производство, така и от незаконната търговия, тези държави са изправени пред редица уязвимости, свързани с капацитета им за ефективно противодействие. С оглед оценката и изработването на методи за повишаване капацитета на институциите в тази област, изследването анализира обстойно два масива от данни – данните, събрани от тютюневата промишленост във връзка с нелегално потребление и институционални данни за залавянията на нелегални цигари. В резултат на анализа са изработени иновативни инструменти за оценка на пазара на нелегални цигари и са разгледани уязвимите аспекти в дейността на полицията, както и корупцията в правоохранителните и митническите органи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.