Skip to main content
Книга

Динамика на скритата икономика в България по време на криза

Настоящата публикация прави преглед на динамиката на скритата икономика в България. Въз основа на Системата за мониторинг на скритата икономика е направен специфичен анализ на ефектите на кризата върху пазара на труда и недекларираната работа. След проучване на опита от последните пет години в Европа и в България се правят препоръки за подобряване на обществените политики за противодействие на скритата икономика. Обосновава се необходимостта от съчетаване на контролно-административните със социално-икономическите мерки и структурни реформи в контролната администрация и правоприлагащите органи.


Пресконференция: Скритата икономика в България 2002 - 2011: изводи за политиката
Предходни събития и публикации по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.