Skip to main content
Доклад

Експертни гледни точки за местно енергийно гражданство

Активното участие на гражданите в нисковъглеродния енергиен преход има потенциала да даде значим принос за постигането на целите на прехода. Сред факторите, определящи пътищата към енергийния преход, са гражданската ангажираност по енергийни теми и съзнанието за енергийна справедливост и за екологичните последици от индивидуалните избори. Докладът, написан в съавторство с Центъра за изследване на демокрацията, обстойно анализира резултатите от повече от 80 дълбочинни интервюта с експерти в местни енергийни системи в 8 държави, сред които и България.

Изследването разглежда причините за гражданската (не)ангажираност в енергийния преход и енергийни инициативи. Представени са експертни гледни точки относно рамкирането на енергийния преход и енергийното гражданство и настоящи предизвикателства, включително такива, произхождащи от социални процеси. Докладът също така изследва доколко отворени за участие от страна на различни социални групи са обществените дебати на тема енергиен преход и енергийно гражданство в тези държави.

 

 

С финансовата подкрепа на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС по договор № 101022585. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на авторите и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.