Skip to main content
Доклад

Европейската гаранция за младежта и нейното усвояване от ромската младеж в България

Финансовата криза от 2008 г. сериозно засяга младежта в ЕС. В контекста на последващата икономическа нестабилност, трудности в процесите на прехода между обучение и заетост сред младежите се изострят. Като отговор на тези процеси, ЕС приема Европейската гаранция за младежта (ГМ), която предоставя възможности на младежи в ЕС (обикновено между 15-24 години) да получат качествено предложение за работа или да бъдат въвлечени в дейности, които стимулират бъдеща трайна заетост. Въведена в ЕС през 2013 и 2014 г., ГМ цели да помогне на младежите, които са извън образование, заетост или друго обучение. В някои от страните членки (България, Чешката Република, Унгария, Румъния, Словакия, Испания), младежи в неравностойно положение и от етнически малцинства, като младежи от ромски произход, са в позицията да получат подкрепа чрез потенциално тяхно участие в ГМ.

През септември 2017 г., Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с партньори от България, Румъния и Унгария, стартира инициатива за подпомагане на достъпа и използването на мерките по Европейската гаранция за младежта от ромската младеж в България, Унгария и Румъния. В рамките на инициативата, партньорите провеждат теренни изследвания в трите държави, докладват за нивото на обхват на ГМ от младежи от ромски произход, и провеждат семинари по застъпничество на местно, регионално и национално ниво.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.