Skip to main content
Доклад

Eнергийнa сигурност и иновации

Към нова регулаторна рамка за развитие на офшорната вятърна енергия в България

Европа вече е водеща по отношение на технологиите и производството на вятърни електроцентрали в морските пространства, но през следващото десетилетие се очаква секторът да се разшири значително в ЕС. Войната на Русия в Украйна накара европейските държави още по-амбициозно да разширят достъпа до алтернативни енергийни доставки, а Европейската комисия засили подкрепата си за отрасъла чрез създаването на благоприятна политическа и инвестиционна рамка, както и чрез стратегически програми за иновации.

Настоящият доклад има за цел да подпомогне българските политици при разработването и прилагането на нова регулаторна рамка за разгръщане потенциала на офшорната вятърна енергия в акваторията на Черно море. Изследването представлява сравнителен анализ на богатия регулаторен опит на четири държави лидери на пазара на офшорната вятърна енергия в ЕС, както и на последните законодателни промени в нововъзникващите пазари в Европа с характеристики на енергийната политика, подобни на тези в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.