Skip to main content
Книга

Икономическата цена на корупцията

Целта на това издание е да се очертае, доколкото е възможно, влиянието на корупцията върху икономическото развитие на държавата. Използвали сме публикации от различни автори по света, както и анализи и виждания за корупцията, с поглед от България.

Съзнаваме, че темата за връзката между сложното социално явление и икономическия напредък на страната и на света, е почти неизчерпаема. Неизчерпаеми са и вредите, които корупцията нанася върху обществото. Концентрираме се върху влиянието на това обществено явление върху икономическия растеж, защото в България процесите на пазарната реформа са достигнали фазата, когато е особено важно да се осигури възможно най-висок и устойчив растеж на икономиката. Това е и приоритетна област в работата на Центъра за икономическо развитие.

Едва ли някой се съмнява, че корупцията е негативно явление с изключителни мащаби, че то засяга всеки един от нас, че битката срещу нея изисква усилията на цялото общество.

Много по-трудно обаче е да се измерят негативните ефекти на явлението. Съществуват многобройни опити за оценки и рейтинги. Центърът за икономическо развитие участва в изследване за конкурентността на икономиката в рамките на Световния икономически форум, където България е класирана и по показателя корупция. В това изследване са включени няколко показателя за оценка на корупцията: неплащане на данъци, разпростране-ност на подкупи сред висши служители, престъпност, ниска ефективност в действията на полицията, корумпираност на съдебната система и държавната администрация. На основата на тези показатели е направен обобщен рейтинг за корупция. България е на 50-то място между 59 страни. Сред последните 20 държави - между 39-то и 59-то място са всички бивши социалистически страни (без Унгария). Очевидно корупцията и престъпността са особено характерни за преходния период и са сериозен проблем за всички държави от Централна и Източна Европа.

В България корупцията вече е обществено признато зло и гражданското съзнание е готово да се противопостави и да опита да се пребори с него. Правителството от своя страна прави необходимите стъпки чрез законодателството, което предлага, за да ограничи възможностите за корупция на държавната администрация: Законът за държавните поръчки, Законът за държавния служител, измененията в Търговския закон, с които се цели усъвършенствуване на процедурите по ликвидация и несъстоятелност, Решението на Министерския съвет за облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими и други актове.

Тези стъпки на правителствено и законодателно равнище и започналото активизиране на гражданското общество трябва да се разглеждат само като едно добро начало.

Пред българското общество сега стои въпросът да се намерят тези механизми, които ще обединят енергията на гражданите, неправителствените организации, бизнеса и държавната администрация в битката срещу корупцията. Центърът за икономическо развитие ще подкрепя такива инициативи, ще предлага решения, ще разпространява международния опит, ще работи заедно със своите партньорски организации в рамките на Коалиция 2000 и с международните организации, чиято цел е да се ограничи корупцията.
 

 

Георги Прохаски
Директор
Център за икономическо развитие

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.