Skip to main content
Книга

Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организацииНастоящото изследване анализира механизмите за взаимодействие между институции и НПО в подкрепа на четири уязвими групи – лишени от свобода, жертви на трафик на хора, пострадали от домашно насилие, търсещи закрила и други уязвими групи чужденци – и посочва тенденциите в сътрудничеството между двете целеви групи в подпомагането на посочените общности. Докладът обобщава профила на ангажираните органи и организации, както и проблемите в отношенията между тях. Подробно са разгледани инструментите за сътрудничество между институциите и НПО по отношение на конкретната уязвима общност, както на законодателно, така и на практическо равнище. Очертават се и връзките между посочените проблеми и елементите от механизмите за взаимодействие, които биха могли да доведат до тяхното разрешаване. В заключение се предоставят препоръки за участието на гражданското общество в цялостната подкрепа, и по-специално в предоставянето на юридическо, социално и административно подпомагане на уязвимите лица. Тези препоръки са основани на споделения опит и становища от страна на властите и гражданското общество, както и на приложимите чуждестранни модели и добри практики.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.