Skip to main content
Доклад

Изследване на ефективността на мерките в наказателното право, използвани в борбата с организираната престъпност


Организираната престъпност представлява заплаха за сигурността и свободата на европейските граждани. Вземайки предвид сериозността на проблема и нуждата от координирани действия, Европейският съюз предприе редица мерки за насърчаване на по-тясното сътрудничество между държавите-членки и приемането на общи правни рамки, съдебни и разследващи инициативи в борбата с организираната престъпност.

Изследването върху ефективността на мерките в наказателното право, използвани в борбата с организираната престъпност Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime прави оценка на практическото прилагане на правните норми и средства за разследване, предвидени в Рамково решение 2008/841/ПВР относно борбата с организираната престъпност, както и други разпоредби на международното и национално законодателство. Проучването включва преглед на транспонирането на Рамково решение 2008/841/ПВР в 28-те държави-членки на ЕС; оценка на начина, по който това законодателство е прилагано на практика във всяка държава-членка; преглед на осем специални разузнавателни средства, използвани в борбата с организираната престъпност; преглед на избрани национални специализирани правоприлагащи и разследващи институции, участващи в борбата с организираната престъпност.

Екипът на ЦИД разработи раздела на изследването, посветен на анализа на разузнавателните средства, използвани в борбата с организираната престъпност (правни и практически). Разгледани са осем способа за разследване: наблюдение, подслушване, служители под прикритие, контролирани доставки, информатори, съвместни екипи за разследване, преследване и защита на свидетели. За всеки един от тези способа бяха разгледани следните аспекти: определение, оценка на различните подходи за прилагане му, оценка на механизма за съдебен контрол при прилагането му, анализ на причините, които намаляват ефективността му, препоръки за подобряване на сътрудничеството в ЕС при използване на средството.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.