Skip to main content
Доклад

Взаимодействието държава-религия и насилствената религиозна радикализация: Албания

Този доклад разглежда взаимоотношенията между държава и религия, управлението на религиозно разнообразие и динамиките на насилствената религиозна радикализация в Албания. Изследва се връзката държава-религия от историческа гледна точка и се представят съвременните правни и институционални структури, които регулират това взаимодействие. Авторът развива задълбочен анализ на демографските, икономически и културни фактори, имащи отношение към религията. Докладът също вниква в процесите на религиозно мотивираната радикализация, двигателите, които ги обуславят, и ответните стъпки, предприети от албанските власти на национално и международно ниво. 

Като цяло държавата и религиозните институции в Албания са независими едни от други. Въпреки това държавният апарат упражнява известен контрол върху религията посредством насърчаване на сътрудничество за постигане на общи цели. Исторически погледнато, между религиозните групи в страната съществува мирно съжителство. Тази междурелигиозна хармония е един от заветите на културата, която албанците споделят. Последните години има данни за радикализация и актове на насилствен екстремизъм, извършени от албански граждани извън пределите на страната. Въпреки това, държавните институции, с подкрепата на неправителствени организации, прилагат всестранни мерки за справяне с тези предизвикателства. 

С финансовата подкрепа на програма Хоризонт 2020 на ЕС по договор 770640
 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.