Skip to main content
Доклад

Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България

През последните години политиката в областта на принудителното връщане на граждани на трети страни без право на пребиваване на територията на Европейския съюз се превърна във важен елемент от управлението на миграционните процеси в Съюза. Държавите членки са насърчавани да създават системи и механизми за ефективно осъществяване на връщането на национално ниво. Докато доброволното връщане е приоритет в политиката на Съюза, принудителното връщане остава важен инструмент, който следва да бъде придружаван от независимо наблюдение. Настоящата публикация има за цел да подпомогне създаването на система за наблюдение на принудителното връщане в България като предлага Стандарти за наблюдение изпълнението на такива операции.
 

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция”, съфинансиран от Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.