Skip to main content
Доклад

Социални проблеми на присъединяването на България към Европейския съюз

Автори

Социалната политика на Европейския съюз има за цел да смекчава най-съществените различия в националните схеми и програми, да улеснява свободното движение на работниците, да създава предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, да усъвършенства равнището на професионалното образование и да подпомага преквалификацията и реинтеграцията на лицата, които са загубили работа поради структурни промени в икономиката или други социалнозначими причини.

Официалната процедура на преговорите със страните-кандидатки за членство, открита от 30 март 1998 година, стартира със "скрининг", т.е. аналитичен преглед на всички елементи от изискванията за членство, сред които гарантирането на социалните права на гражданите има съществена роля. Възможностите за приспособяване на системите за социална защита се основават на основните принципи, дефиниращи традициите и основните модели на социалната политика в Европа. Тези принципи не са постоянни и непрекъснато еволюират, като отчитат многообразието от външни фактори, в т. ч. както развитието на социалноосигурителните системи на страните-членки, така и стратегията за териториално разширяване на общността.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.