Skip to main content
Книга

Скрита власт: оценка на корупцията и скритата икономика в Югоизточна Европа

Настоящият доклад, изготвен от Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) - най-голямата регионална мрежа от неправителствени организации за добро управление в Югоизточна Европа - представлява важен принос в регионалния подход в борбата с корупцията. Той съдържа мнението на гражданското общество за състоянието на корупцията в региона и е продължение на подробната оценка на SELDI от 2014 г. на правните и институционални аспекти на антикорупционната политика в девет държави от ЮИЕ. През 2016 г. SELDI продължи тези оценки като осъвремени данните от мониторинга върху корупцията и добави специален фокус върху завладяването на държавата в енергийния сектор и връзките между скритата икономика и корупцията.

Докладът подчертава необходимостта от по-широки политически действия за възобновяване на антикорупционните реформи в региона, които изглеждат блокирани или силно ограничени. Вътрешният натиск за такива реформи отслабна в резултат на икономическите трудности и/или етническо разделение и склерозирането на политическите и икономическите институции. Външният натиск, упражняван главно от Европейския съюз, се оказа недостатъчен спрямо размера на проблемите през последните две години поради поредицата от вътрешни и външни кризи в съюза.

Авторите подчертават, че в нито една от страните от региона не е постигнат ясен и стабилен политически пробив в противодействието на корупцията, въпреки че усилията за осигуряване на технически решения и подобряване на дейността на правоохранителните органи, основно с помощта на ЕС, продължават и дори в някои случаи се увеличават. Това води до постепенно намаляване на административната корупция, но на фона на обществените очаквания за промяна то е толкова бавно, че е съпроводено от спад в обществената подкрепа за реформите и на доверието в националните и европейските институции.

Противодействие на корупцията и завладяването на държавата в Югоизточна Европа

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.