Skip to main content
Доклад

Доклади относно предоставянето на ориентирано обучение на търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила

В контекста на инициатива, координирана от Център за изследване на демокрацията, целяща да подпомогне интеграцията на лица, получили международна закрила, Каталанската комисия за бежанците в Испания (CCAR) и Фондацията за социални изследвания в Италия (CENSIS) разработиха доклади включващи широк спектър от обучителни материали, използвани от различни публични и граждански институции във всяка от двете страни и насочени към представители на посочената целева група. Събраните материали покриват широк спектър от интеграционни сфери като достъп и включване в пазара на труда, културна и гражданска ориентация, права по време на процедура и след получаване на статут, усвояване на езика на страната приемник. Събраните материали са базирани на дългогодишния опит на двете страни в работата с лица търсещи убежище и бежанци и ще бъдат консултирани от изследователски екипи в България, Гърция и Малта, при разработването на обучителни модули за представители на целевата група във всяка от трите страни.

 

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на

Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.