Skip to main content

Бюлетинът по инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC) се компилира и разпространяван сред заинтересованите страни и обществото, за да ги информира както по теми, свързани с дейностите в рамките на инициативата, така и с новините за пенитенциарната политика в ЕС, изминали и текущи събития, законодателни промени и публикации.
Брой 1/януари 2014 г. (само на английски език)
(HTML)

Брой 2/март 2014 г. (само на английски език)
(HTML)

Брой 3/септември 2014 г. (само на английски език)
(HTML)

Брой 4/ноември 2014 г. (само на английски език)
(HTML)

Брой 5/декември 2014 г. (само на английски език)
(HTML)

Брой 6/януари 2015 г. - 1 (само на английски език)
(HTML)

Брой 7/януари 2015 г. (само на английски език)
(HTML)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.