Skip to main content
Доклад

Радикализация в България: заплахи и тенденции


Процесите на радикализация днес се развиват с голяма бързина, като крайните проявления на този феномен се наблюдават в световен мащаб. Разрушителните измерения на (насилствената) ислямистка или крайно дясна радикализация стават все по-видими в Европа и поставят нейните общества пред сериозни предизвикателства. Настоящият доклад цели да запълни липсата на по-задълбочени познания за формите и степента на проявление в България на радикализационни процеси, които се наблюдават в световен мащаб. Разглеждат се четири основни форми на радикализация – ислямистка, крайно лява и крайно дясна радикализация, както и футболно хулиганство. Докладът предлага систематичен преглед на рисковете, пред които е изправено българското общество,както и на основните носители на радикални идеи и действия. Направен е опит и да се откроят уязвими групи, в риск от радикализация. Докладът формулира препоръки за подобряване на политиките и институционалната рамка за противодействие на процеси на радикализация в страната. Поставен е акцент върху необходимостта от наблюдение на рисковете и въвеждане на мерки по превенция, както и от подобряване на междуинституционалното сътрудничество и ангажиране на местните общности.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.