Skip to main content
Статия

Общественото мнение за чуждестранните инвестиции

В сравнение с другите страни от Централна и Източна Европа -Унгария, Чехия, Словакия и Полша, чуждестранните инвестиции се оказаха сравнително ново явление за българската икономика. Поради това общественото мнение за тях е все още в процес на оформяне. Ролята на изследователите, масмедиите и на самите чуждестранни инвеститори за насърчаване на обществената подкрепа и възприемане на чуждестранните инвестиции е от особено значение. Това ще допринесе за успеха, както на направените вече инвестиции, така и за тяхното привличане в страната за в бъдеще. Центърът за изследване на демокрацията проведе през април 1993 г. проучване на общественото мнение "Приватизацията и икономическите реформи" спонсорирано от Центъра за международно частно предприемачество (СIРЕ) и Международния център за икономическото развитие (IСЕО). Един от основните блокове въпроси в него беше "Чуждестранните инвестиции". Бяха изследвани мненията на 1900 лица въз основа на репрезентативна двустепенна извадка по избирателните списъци. Методът на регистрация беше пряка анонимна анкета.

Подобна методика и въпросник бяха използвани в миналогодишното изследване на приватизацията. Това дава възможност за проследяване на динамиката в общественото мнение. В редица други изследвания, които Центърът проведе през тригодишния си период на съществуване, темата за чуждестранните инвестиции многократно е засягана. Така че настоящият анализ се основава не само на специалното изследване, спонсорирано от IСЕО, но и на другите изследвания на Центъра.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.