Skip to main content
Доклад

Насърчаване на конструктивния капитал в България

Иновации в регионите и развитие на частния сектор

България, държавата с най-нисък БВП на човек от населението в Европейския съюз (ЕС), е изправена пред редица нерешени социално-икономически предизвикателства след три десетилетия демократичен преход към пазарна икономика. Чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, страната получава безпрецедентна възможност да реши редица структурни проблеми чрез най-мащабния в историята си инструмент за публично финансиране. Българското правителство трябва да осигури условия за устойчива промяна и мултиплициране на европейския финансов ресурс чрез привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор – конструктивен капитал, който е прозрачен и с пазарна насоченост.

Настоящият доклад представя Програма за действие за насърчаване на конструктивния капитал. Програмата е базирана на анализ на европейски и национални стратегически документи и консултации с ключови представители на бизнеса в шестте района за планиране на страната. От първостепенно значение за успеха на заложените мерки е решаването на структурните проблемите, свързани със завладяването на държавата и отстояването на върховенството на закона. Програмата за действие съдържа и препоръки в сферата на приоритетни инвестиционни области за ЕС като цифровизацията, зелената трансформация, иновациите и предприемачеството, и същевременно очертава рамката и възможните ползи за България от участието в международни партньорства като инициативата „Три морета“.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.