Skip to main content
Доклад

Презумпцията за невиновност и свързаните с нея права

Гледната точка на професионалистите

Член 48 от Хартата на основните права на ЕС гарантира презумпцията за невиновност в наказателното производство, както и зачитане на свързаните с нея процесуални права. Директива (ЕС) 2016/343 – за укрепване на някои аспекти на тази презумпция и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес – урежда подробно тези права.

Този доклад на Агенцията на ЕС за основните права разглежда практическото прилагане на презумпцията за невиновност в наказателното производство и свързаните с нея права в девет държави – членки на ЕС, включително България. Докладът се основава на интервюта с над 120 защитници, съдии, прокурори, полицаи и журналисти в тези девет държави и обхваща широк спектър както в географско отношение, така и от гледна точка на различните правни традиции. Те показват, че презумпцията за невиновност не се прилага еднакво на практика, както и че може да бъде накърнена по много различни начини.

Приносът на Центъра за изследване на демокрацията към доклада се изразява в провеждане на проучването в България (включващо правен анализ и поредица от интервюта със съдии, прокурори, полицаи и адвокати) и подготовка на национален доклад, послужил като основен материал за сравнителния анализ.

Пълният сравнителен доклад и всички национални доклади са достъпни на уебсайта на Агенцията на ЕС за основните права тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.