Skip to main content
Статия

Практики за обучение на чужденци по теми, свързани с расизъм, ксенофобия и нетолерантност

В рамките на международната инициатива „Превенция и противодействие на расизма и ксенофобията чрез социална ориентация на мигранти – RACCOMBAT”, водена от Центъра за изследване на демокрацията, настоящото издание събира 15 добри практики от различни държави-членки на ЕС в областта на обучението за основните права и овластяване срещу расизма, ксенофобията и нетолерантността като част от цялостния процес на интеграция на чужденци в държави от Европейския съюз. Практиките идват от системи за интеграция с много различно ниво на развитие и са разнообразни по своето естество – от усилията на частни компании да изпълнят изисквания на институциите по отношение на учебните планове за интеграция до граждански инициативи, които са успели да постигнат известна форма на институционализация. Това, което ги обединява, е загрижеността на властите, неправителствените организации и гражданите, че на мигрантите трябва да се даде повече от базисно образование, работа и здравеопазване – истинско чувство за гражданство и готовност за противодействие на негативните социални феномени, свързани с омраза.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.