Skip to main content
Статия

Политика и приватизация: Трансформацията на собствеността в България през призмата на политическите борби

Автори

Без съмнение процесът на трансформация на собствеността заема основно място в икономическата реформа. Без той да се извърши България не може да се превърне във функционираща пазарна икономика. Затова приватизацията (съответно реституцията) представлява политически процес. Нейният успешен край гарантира бъдещето и стабилността на демокрацията в страната. Приватизацията обаче се превърна в едно от полетата на противопоставяне между политическите сили. Ходът на трансформация на собствеността бе забавен, с което възникна опасността тя да се превърне в една безкрайна и безплодна дискусия, даваща плодове в политическите борби, но водеща до задълбочаване на икономическата криза.

Фактът че приватизацията, връщането на земята и реституцията трябваше да стартират в една нестабилна политическа среда, съпътствана от икономическа рецесия и незаинтересованост от страна на чуждестранни инвеститори, създаде опасна тенденция за тяхното опорочаване. В обстановка на силна политическа конфронтация, интересите на политическите сили застават все по-напред пред икономическите аргументи. В подобна ситуация на хаос и нестабилност в институциите държавната и общинска бюрокрация повече пречат на приватизацията отколкото й съдействат, защото нямат интерес да загубят монопола върху собствеността.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.