Skip to main content
Policy brief

Картографиране на политиките за създаване на общности за възобновяема енергия в Европа

Policy Brief No. 93

Автори

(Съ)участието на потребителите във възобновяемата енергия (ВЕ) е съществен елемент от цялостния успех на прехода към нисковъглеродна икономика и общество в Европа. Когато потребителите придобият собственост върху проекти за ВЕИ, те могат да се превърнат в просуматори, произвеждащи част от енергията, която потребяват. По този начин те намаляват общите си разходи за енергия, като в същото време могат да генерират допълнителни приходи чрез продажба на излишната продукция. Въпреки това, за да се стане просуматор, е необходимо да достатъчно време, пространство и достъп до значителни първоначални инвестиции, както и достъп до информация и знания за различните възможни варианти. Това създава тежести за много граждани на ЕС, особено за уязвимите групи, включително жените, които са слабо представени в технологичните индустрии, и тези с ниски доходи, енергийно бедни или нискообразовани.

Въз основа на констатациите и изводите от последните изследвания на икономическите, социалните, технологичните и управленските благоприятни условия и пречки при насърчаването на просуматорството и общностите за възобновяема енергия в Европа, международен екип от изследователи и практици се стреми да улесни съсобствеността във ВЕ. Той прави това чрез пилотно въвеждане на нов финансов модел - план за акционерна собственост на потребителите - в Италия, Чехия и Германия, като множество европейски градове го следват.

Като финансов инструмент, планът за акционерна собственост на потребителите носи няколко предимства по отношение на създаването на общности за възобновяема енергия. Той също така осигурява на потребителите гъвкаво участие, външно финансиране и дългосрочно погасяване на заемите, като по този начин насърчава участието на домакинствата с ниски доходи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.