Skip to main content
Policy brief

Загубени в прехода: България и Европейският зелен пакт

Policy Brief No. 92

Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) следва да трасират пътя на държавите членки към амбициозната цел на Европейския съюз за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Политическите мерки в тези стратегически документи имат за цел да постигнат баланс между наследената зависимост на националните енергетики и икономики от въглеродно интензивните производства, от една страна, и стремежа към нови зелени технологии, от друга. Българският национален план показва умерен напредък към целите, свързани с енергийната ефективност, възобновяемата енергия и интеграцията на регионалния енергиен пазар. Въпреки това, той не създава солидна основа за осъществяване на трансформацията до 2050 г., нито пък очертава ясно страничните ефекти, които енергийният сектор произвежда върху всички аспекти на икономическия и обществения живот. Този полиси брийф има за цел да анализира основните аспекти на финалния вариант на българския План и предлага конкретни мерки за по-ефективното му прилагане през следващото десетилетие.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.