Skip to main content
Policy brief

Policy Brief 90: Модел за оценка на незаконния пазар на цигари

Моделът за оценка на незаконния пазар на цигари на регионално ниво е цялостен подход за анализ на ефекта от два типа фактори: тези, свързани с ефективността на правоприлагащите органи, и специфичните фактори, улесняващи или възпрепятстващи незаконната търговия. Моделът е изграден върху данни, предоставени от полицията и тютюневите компании за четири страни – България, Италия, Гърция и Румъния. Той дава възможност да се установят регионите с най-висок риск по отношение на незаконната търговия с тютюневи изделия и, наред с това, способства да се идентифицират подходящи мерки за ограничаване на този незаконен пазар.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.