Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 80: Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут – България, Гърция, Италия и Румъния


България и Румъния имат дълги традиции в незаконната търговия с тютюневи изделия, намиращи корените си в трудностите при прехода към пазарна икономика. За разлика от тях, Гърция и Италия се радват на по-ниски нива на потребление на незаконни тютюневи продукти, което обаче се промени с настъпването на световната икономическа криза през 2009 г. Така, до 2012 г. незаконният пазар се повиши от 2,2% на 8,5% в Италия и от 2% до 10% в Гърция. Икономическата криза също така доведе до рязко нарастване на потреблението на незаконни тютюневи изделия в България и Румъния. Въпреки това, докато България и Италия успяха да задушат незаконния пазар, Гърция и Румъния продължават да са изправени пред високи нива на фалшифицирани и контрабандни цигари.

Настоящият доклад разглежда развитието на незаконния пазар на тютюневи изделия в България, Гърция, Италия и Румъния през призмата на икономическите рискове, политическата среда в тези четири страни и региона и неотдавнашните промени в участващите престъпни мрежи и институционалните възможности за противодействие. Публикацията беше подготвена в рамките на проучването "Незаконна търговия с тютюневи изделия и Балканския маршрут: Преодоляване на институционалните слабости и корупцията" и се финансира от PMI-IMPACT - глобална инициатива за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.