Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 78: Трафикът на хора за сексуална експлоатация в България: финансови аспекти и прането на пари

След 2000 година, трафикът на хора с цел сексуална експлоатация се превърна в един от най-големите престъпни пазари в България. С отпадането на шенгенските визи за български граждани през 2001 г., България се превърна в един от основните източници на жертви на трафик с цел сексуална експлоатация в ЕС. Трафикът и проституцията не само осигуряват огромни приходи за българската организирана престъпност, но имат особено негативно социално и икономическо въздействие върху местните общности.

Налице е неотложна необходимост от подобряване на механизмите за координация при наказателното разследване на организираната престъпност и свързаните с нея финансови операции в рамките на прокуратурата, както и механизмите за координация с другите компетентни институции.

Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.