Skip to main content
Policy brief

Демократичното развитие на Западните Балкани

Укрепване на управлението и антикорупцията, Policy Brief No. 77

През 2018 г. Европейският съюз, НАТО и страните от Западните Балкани имат уникалния шанс да възродят Евроатлантическата перспектива пред региона. Независимо че съществуват множество проблемни области, изискващи внимание, антикорупцията и доброто управление остават от критична важност за противодействието на двата ключови риска, пред които са изправени Западните Балкани. От една страна, преодоляването на корупцията и завладяването на държавата биха освободили икономиката от монопола на установилите се политико-икономически групи и биха отворили пространство за стимулиране на предприемачеството и намаляване на безработицата. От друга страна, укрепването на върховенството на закона и управлението биха подобрили устойчивостта на региона към недобронамереното вмешателство на външни сили, насочени към възпрепятстването на Евроатлантическата интеграция.

Настоящият анализ дава ключови препоръки относно политиките за извършване на реформи в тази област чрез успешно синхронизиране на усилията на ориентирани към реформи местни политици, активно гражданско общество и външнополитическа подкрепа.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.