Skip to main content
Policy brief

Рисковете пред енергийната сигурност на България и нуждата от диверсификация на източниците на природен газ

Policy Brief No. 62

Този полиси брийф анализира рисковете пред енергийната сигурност и управлението на енергийния сектор. Авторите подчертават, че:

  • Българската позиция в класацията за енергийна сигурност на 75-те най-големи енергийни потребители се е подобрила от 73-то до 58-мо място, съкращавайки разликата със средните стойности за ОИСР.
  • Тъй като България получава целия си газ от един източник и по един тръбопровод, ключово е всички бъдещи решения на правителството за започване на нови газови проекти да се базирани на техния потенциал за диверсификация и сигурност на доставките.
  • Опитите за диверсифициране на газовите доставки чрез построяването на интерконектора Гърция – България (IGB) буксуват въпреки наличието на външно финансиране от ЕС и съществуващите договори за покупка на газ от консорциума, разработващ находището Шах Дениз. Като основна причина за забавянето може да се посочи не само липсата на административен капацитет, но и завладяването на държавните институции от местни частни и чужди енергийни интереси.
  • Усилията на Европейската комисия да интегрира Югоизточна Европа във вътрешния газов пазар на ЕС и да диверсифицира газовите доставки вече се отплащат. Трансграничните капацитети на Трансбалканския газопровод, досега напълно резервирани от Газпром, са отворени за запазване от трети страни на базата на конкурентни търгове.
  • Либерализацията на регионалната газова търговия и завършването на междусистемните връзки с Гърция и Румъния ще подобри позицията на България при преговорите с Газпром, което от своя страна ще намали разходите на страната за внос на газ, както и ще подобри сигурността на енергийните доставки на страната и достъпността на различните инициативи за газификация на домакинствата в България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.