Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 53: Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в 10 страни-членки на ЕС

Макар и в различна степен, ЕС оказва сериозно влияние върху интеграционните политики на всички страни членки. Основен двигател при формулирането на националните интеграционни стратегии са именно европейските стандарти, които включват Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС и индикаторите от Сарагоса. Именно влиянието на европейските стандарти е направило по-видим процеса на създаване на институции за управление на миграционните и интеграционни процеси и системите за събиране на данни в десетте страни - членки на ЕС.

Индикаторите от Сарагоса за интеграция на мигранти представляват само минималния набор от индикатори и страните-членки са насърчавани да събират и анализират допълнителни данни, в зависимост от законовата и политическа рамка в страната и разпределението на имигрантското население. Употребата на индикатори дава на политическите актьори дългосрочна перспектива и реална база за политическо планиране. Ето защо тези индикатори следва да бъдат достъпни – това ще даде не само отправна точка за обмен на опит сред страните от ЕС, но и за базирано на реални данни формулиране на управленски решения, наблюдение и реализиране на политики.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.