Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 52: Префокусиране на антикорупцията: Нов инструмент за оценка на политики


Антикорупционните политики се разработват и прилагат основно на национално равнище, като малко внимание се отделя на реалното изпълнение и ефективност на равнище публична организация. Този общ подход пречи на тези политики да постигнат всеобхватността, характерна за други области на публичното управление.
Пренасочване на усилията към равнището на публичната организация ще подобри качеството на антикорупционните политики и ще спомогне за по-точното наблюдение на тяхното изпълнение и ефективност. Системата за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК) – инструмент, разработен от Центъра за изследване на демокрацията и Университета в Тренто, ще улесни това пренасочване, като позволи на формулиращите политики да оценят антикорупционните мерки на равнище институция. Инструментът може да бъде използван и при провеждане на сравнителни анализи на институционално равнище.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.