Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 42: Скритата икономика в България през 2013 г.


Правилното разбиране на динамиката на скритата икономика е от съществено значение за подобряване на управлението на публичния и частния сектор. Негативните ефекти от скритата икономика са многостранни и е важно те да бъдат идентифицирани и ограничени. В България високото равнище на скритата икономика подкопава икономическото развитие на страната и сериозно политическо внимание. Безпрецедентният глобален растеж на дигитализацията на икономическите дейности предоставя възможност за създаването на желаната среда, която би могла да намали скритите парични потоци и да допринесе за икономическото развитие на страната. За да се насърчи процеса на икономическа конвергенция и ограничаване на неформалния сектор в икономиката на България, обаче са необходими цялостни реформи, фокусирани върху функционирането на пазарните механизми и ефективността на администрацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.