Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 41: Динамика на конвенционалната престъпност 2012 – 2013 г.През 2012 г. за се наблюдава рязко увеличение както на броя на жертвите, така и на броя престъпления спрямо 2011 г. Това се случва на фона на наблюдавания повече от 10-годишен спад на равнището на престъпността. В същото време статистиката на регистрираните от МВР престъпления за 2012 г. показва точно обратната тенденция – 6 % спад на престъпленията от 114 781 през 2011 г. на 107 828 през 2012 г. Тази разлика се обяснява с нарастваща латентна престъпност, която не попада в официалните статистики.
Жертвите на престъпления в Северен-централен и Югоизточни райони на страната най-рядко докладват на полицията престъпленията. Тези райони се отличават и с високи нива на престъпност.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.