Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 38: Подобряване на политиката и програмите за подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик в БългарияНастоящият анализ представя основни заключения за България от проведеното през 2011 и 2012 г. сравнително изследване на програмите за подкрепа и реинтеграция на деца – жертви на трафик в шест страни-членки на Европейския съюз. Изследването е проведено от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на проекта ARECHIVIC в сътрудничество с партньорски организации от Австрия, Италия, Словакия, Унгария и Швеия. По отношение на България са разгледани основните подходи, механизми и несъвършенства в политиките и програмите за реинтеграция на деца – жертви на трафик и са предложени препоръки за подобрението им.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.