Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 35: Корупция и антикорупция в България (2011-2012)

Данните за динамиката на равнището на корупцията, представени в настоящия анализ, са получени чрез поредица от изследвания, известни като Система за мониторинг на корупцията (СМК). Системата е разработена от Центъра за изследване на демокрацията и Витоша рисърч и е първа по рода си в постсоциалистическите страни. Тя измерва реалното равнище и тенденции в разпространението на корупцията в страната, както и свързаните с тях обществени нагласи, оценки и очаквания.

След период на подобрение (2009 – 2010 г.), през последната година равнището на административна корупция в страната се повишава. България остава в групата на държавите – членки на ЕС с висок корупционен риск. Средномесечният брой на корупционните „сделки“ е около 150 000. През 2011 г. всеки четвърти от контактувалите с администрацията граждани е давал нещо, за да получи услуги от администрацията. Т ова показва, че корупцията е системен проблем на българското общество, т.е. че тя произтича от недобрата структура и функции на администрацията и противоречивата организация на интересите в обществото.

Кръгла маса: Корупция и антикорупция в България (2011 – 2012)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.