Skip to main content
Книга

Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България

Автори

Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката. Личната сигурност на гражданите освобождава и активизира творческите им възможности. Решаването на този проблем е необходимо условие за повишаване на доверието към България на международната сцена и в частност сред партньорите от Европейския съюз.

Полицията е призвана да осигурява сигурността и обществения ред в страната. По закон тя е задължена да противодейства на престъпността и да осигурява защитата на правата и свободите на гражданите, да опазва техните живот, здраве и имущество.

Немалко български полицаи продължават да живеят и работят със съзнанието, че са елемент от една силова структура, създадена, за да упражнява главно репресивни функции. За съжаление тези настроения до голяма степен се споделят от политическата класа и от обществото като цяло. Не е така в развитите демокрации, където на полицията се гледа като на държавен орган, който е призван и задължен да предоставя на гражданите услугата „сигурност”.

Медийно отразяване

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.