Skip to main content
Брошура

Пътят към приобщаването

Представяне на ромската култура и инструментите за борба с дискриминацията

Този наръчник е предназначен за обучение на професионалисти, най-вече учители и социални работници, които ежедневно са в контакт с роми и синти. Той е резултат от курсове за обучение, организирани с последните по време на проекта. Целта му е да предостави полезна информация и инструменти на професионалистите, така че те да могат да реагират своевременно в случаи на дискриминация срещу роми и синти и да улесняват процесите на тяхното включване в местните общности.


 

Този доклад е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на доклада представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.