Skip to main content
Policy brief

Сега или никога: ще хване ли България последния влак към зелено икономическо възстановяване?

CSD Policy Brief No. 95

Двойната цел – зелен и цифров преход – е в основата на следващия бюджетно-възстановителен пакет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. С въвеждането на климатичната условност, разходните приоритети на ЕС ще бъдат тясно свързани с климатичните политики. Одобряването на по-амбициозната цел на ЕС за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. налага съгласувана стратегия за постепенно премахване на въглищата, която да бъде въведена в България възможно най-скоро.

Но както в проектите на националните оперативни програми, така и в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, няма изчерпателна оценка и дългосрочна перспектива за това как най-добре да се поставят в действие наличните средства от ЕС. Тези проекти трябва да покажат по-значително намаляване на емисиите в различните сектори. Фокусът и на Националния план, и на оперативните програми трябва да се измести от големите инфраструктурни проекти (включително ядрени и газови централи), за да се осигурят ресурси за по-децентрализирани, устойчиви енергийни проекти, справяне с енергийната бедност и осигуряване на диверсификация на енергийните доставки.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.