Skip to main content
Доклад

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак


България е сред тази половина страни-членки на ЕС, в които не се събира статистическа информация за отношението между жертва и извършител, като по този начин прави невъзможна оценката на дела на домашното насилие сред престъпленията срещу личността. Домашното насилие не се квалифицира като криминално деяние и все още не е включено в Наказателния кодекс – и съответно, и в статистическите данни, предоставяни от полицията и Националния статистически институт. Информацията за броя жалби от домашно насилие, регистрирани в полицията и броя на делата за домашно насилие, заведени в съда, също не присъстват в публично достъпната статистика.

Настоящият доклад е разработен в резултат на проведеното Национално изследване на домашното и основано на пола насилие (ДННОПП) и създаване на модел за подкрепа на жертвите (МПЖ), разработено по Програмна област 29, BG12: Домашно и основано на пола насилие, Мярка 3: Изследвания и събиране на данни на Норвежкия финансов механизъм, в отговор на техните цели: изследвания и събиране на данни за разпространението и мерки за предотвратяване и борба с ДННОПП.

Общата цел на изследването е да допринесе за предотвратяване на ДННОПП и да подобри ситуацията на жертвите на ДННОПП в България, със специален фокус върху ромските жени и момичета. Специфичната цел е да се развие познание и експертиза по отношение на ситуацията с домашното и основано на пола насилие, за да се гарантира, че всички заинтересовани страни, включително българското правителство, имат достъп до силен независим анализ, който да улесни по-добре информирани и основани на доказателства политически решения. Тази цел е постигната чрез провеждане на количествено и качествено изследване в България, което предоставя данни по отношение на разпространението и мерките за предотвратяване и борба с ДННОПП сред общото и сред ромското население. Допълнителна цел е да се развие и тества Модел за подкрепа на жертвите (МПЖ), който цели да включи местната общност в подпомагането и защитата на жертвите на ДННОПП и да ангажира ключови местни заинтересовани страни (полицейски управления, доставчици на услуги, местни власти, ромски организации).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.