Skip to main content
Доклад

Мониторинг на скритата икономика в Македония: тенденции и възможни политики

Автори

Edited by

Македония се откроява в много дискусии като страна с високо ниво на скрита икономика. Европейската комисия многократно е изразявала опасения по отношение на този проблем в редовните си доклади. Скритата заетост в Македония е от особено значение за властите поради наблюдаваните високи и устойчиви нива на официална безработица. Въпреки важността на проблема, повечето проучвания се фокусират основно върху последствията от скритата икономика или се отнасят до определен момент във времето.

Настоящият доклад, изготвен съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за изследване и формиране на политики, Македония, предлага методология, която позволява проследяване на динамиката на скритата икономика и нейните компоненти (скрити обороти, скрита заетост и т.н.). Методологията и докладът дават възможност на македонското правителство и европейските му партньори да следят въздействието и оценят ефективността на прилаганите политики за справяне със скритата икономика. Различни изследвания посочват, че делът на скритата икономика в Македония е в границите от 24% до 47% от БВП. Според авторите на доклада процентът на скритите заплати остава един от най-сериозните проблеми, като доходът на около 40% от македонските служители са частично или напълно недекларирани. Освен това, 7% от всички македонски служители работят без договор и не плащат никакви вноски за социално осигуряване. Интервюираните представители на бизнеса потвърждават, че съществуват мащабни нарушения на Кодекса на труда. Над половината от анкетираните заявяват, че подписването на договори със "скрити клаузи" (без да се отчита за пълното възнаграждение) е често срещано явление в техния сектор. Масовото укриване на данъци продължава да бъде сериозна пречка пред македонската икономика и нейната социална система, като правителството се опитва да ги коригира в съответствие с принципите на пазарната икономика, но в същото време не нарушава социалния баланс и не налага сериозно намаляване на съществуващите социални помощи.

Избягването на данъци е особено разпространено сред най-бедните слоеве на обществото, което прави непривилегированите особено уязвими - те могат да се окажат подсъдими за неплатени данъци или принудени да плащат големи глоби. Възстановяването на ДДС към фирмите се осъществява със значително забавяне във времето, което представлява допълнителна тежест за бизнеса "на светло". По-малко от половината от анкетираните твърдят, че винаги получи касови бележки при закупуване на хранителни стоки и услуги.


Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.