Skip to main content
Доклад

Наблюдение на операции по принудително връщане в България: Заключителен аналитичен доклад

Настоящият доклад представя обобщение и анализ на данните от независимо наблюдение на 15 операции по принудително връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, осъществено в периода август 2016 – декември 2018 г. Докладът е първи по рода си анализ на данни от операции по принудително връщане в България и извежда препоръки за изграждането на национален механизъм за наблюдение на принудителното връщане, оптимизиране на процеса на наблюдение и пълноценно изпълнение на неговите цели. Наблюдението на 15 операции е извършено като елемент от изпълнението на ангажимента на България да създаде система за наблюдение на принудителното връщане, въведен в българското законодателство през 2013 г. в съответствие с Директива 2008/115/ЕО. 

 

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция”, съфинансиран от Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.